iphone 12 plus

  1. Trương Minh Nhật

    Thông tin mới về iPhone 12: Notch nhỏ hơn, có camera LiDAR, giá cao hơn

    Có vẻ như đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều hoạt động sản xuất của Apple bị trì trệ với lệnh hạn chế đi lại tại một số nước. Tuy nhiên, điều này lại không ngăn cản được những thông tin rò rỉ về thế hệ iPhone mới được đăng tải. Đầu tiên, Apple hiện đang có kế hoạch "thu gọn" kích thước của phần...
Top Bottom