iphone 13 antutu

  1. Nguyễn_Cương

    iPhone 13 Pro phiên bản 1TB bộ nhớ đạt 839.675 điểm trong bài benchmark của ứng dụng AnTuTu

    Vào ngày hôm qua, xuất hiện điểm benchmark CPU và GPU của iPhone 13 Pro trên ứng dụng Geekbench 5 nổi tiếng cho thấy chipset A15 Bionic mạnh mẽ như thế nào khi đạt số điểm GPU vô cùng ấn tượng là 14216 điểm, tăng 55% so với số điểm mà A14 Bionic năm ngoái. Chỉ sau đó vài tiếng, điểm benchmark...
Top Bottom