iphone 9.3.3 beta 1

  1. TR04

    So sánh tốc độ iOS 9.3.2 và 9.3.3 beta 1 trên iPhone 5

    Tuần qua, Apple đã phát hành phiên bản iOS 9.3.3 beta với mục đích vá nhiều lỗi còn tồn đọng. Vậy hiệu năng và tốc độ thực thi có được cải thiện hay không? Mời các bạn cùng tìm hiểu. Kênh YouTube iAppleBytes đã cài đặt song song iOS 9.3.2 (bản chính thức) và iOS 9.3.3 beta 1 trên 2 chiếc...
Top Bottom