iphone bằng giấy

  1. Nguyễn_Cương

    Apple đang có ý định sản xuất iPhone bằng vật liệu tái chế trong tương lai gần, giúp "bảo vệ môi trường"

    Trong những năm gần đây, Apple đang cố gắng hết sức để biến mình thành một công ty xanh, sạch, đẹp nhất có thể khi cắt giảm lượng khí thải, tích cực sử dụng năng lượng tái tạo và sử dụng vật liệu tái chế. Đơn cử gần đây nhất là việc bỏ củ sạc ra khỏi hộp của iPhone để bảo vệ môi trường. Apple đã...
Top Bottom