iptv

  1. ox_007

    FPT IPTV LIST mở bằng VLC Media Player trên máy tính (cập nhật thường xuyên) - Xem truyền hình trực tuyến

    Hiện nay có nhiều cách để mọi người thưởng thức xem truyền hình, một trong số đó khá phổ biến hiện nay là hình thức Truyền hình IPTV. Nay mình gởi đến các bạn trong Diễn đàn danh sách các kênh Truyền hình IPTV xem bằng phần mềm VLC Media Player (hoặc phần mềm tương tự) trên máy tính và chỉ dùng...
Top Bottom