ivo x20

  1. thuanngotau

    Vivo công bố kế hoạch cập nhật Android 8.0 Oreo và danh sách thiết bị được hỗ trợ

    Trong thế giới Android luôn tồn tại một thực trạng là rất nhiều nhà sản xuất thực hiện việc cung cấp các bản cập nhật hệ điều hành mới cho danh mục thiết bị của mình với tốc độ cực kỳ chậm chạp. Điều này khó có thể thay đổi một sớm một chiều vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tuy nhiên trong...
Top Bottom