iwork

  1. Hải Hài Hước

    Bộ ứng dụng iWork của Apple nhận bản cập nhật mới, hỗ trợ tốt hơn cho iOS 13 và iPadOS 13

    Hiện tại bộ ứng dụng iWork* của Apple đã được cập nhật phiên bản mới nhằm cải thiện tính ổn định, hỗ trợ chế độ nền tối và hoạt động tốt hơn với các tính năng mới trên iOS 13 và iPadOS 13. (*) Bộ ứng dụng iWork bao gôm Pages, Numbers và Keynote, chức năng tương tự như Microsoft Office hay...
Top Bottom