jack sweeney

  1. Chu Hiển Đạt

    Hacker liên tục công khai lộ trình bay khiến Elon Musk sẵn sàng chi trả 5000 USD

    Một thanh niên 19 tuổi có tên Jack Sweeney đã lập hẳn một tài khoản Twitter với tên gọi Elon Musk’s Jet (@ElonJet) nhằm đăng tải lịch trình di chuyển bằng máy bay riêng của vị tỷ phú công nghệ Elon Musk. Lộ trình được đăng tải trên này chính xác đến mức ông Musk đã từng phải ‘nóng mặt’. Qua...
Top Bottom