jailbreak ios 14.3

  1. HaiiDeas

    Mời dùng thử Taurine, công cụ jailbreak iOS/iPadOS 14.0 - 14.3 phát triển bởi Odyssey Team

    Lâu lắm rồi mới quay lại topic hỗ trợ jailbreak iOS, nhận tiện cũng mới có một tool khá tốt dành cho anh em đang xài iOS/iPadOS 14.0 - 14.3 muốn bẻ khóa máy. Công cụ này có tên gọi là Taurine, do nhóm của dev CoolStar phát triển nhằm thay thế Odyssey jailbreak trước đó. Về cơ bản, Taurine...
Top Bottom