jeff williams

  1. Nguyễn_Cương

    CEO Tim Cook và hội đồng quản trị đang chuẩn bị cho thế hệ những nhà lãnh đạo tiếp theo của Apple

    Giám đốc điều hành Apple - Tim Cook và hội đồng quản trị đang tập trung vào việc chuẩn bị cho thế hệ những nhà lãnh đạo tiếp theo, những người sẽ tiếp quản các bộ phận tiếp thị sản phẩm, dịch vụ, kỹ thuật, phần cứng của gã khổng lồ công nghệ này trong tương lai gần. Tim Cook đã thành công vượt...
Top Bottom