jpg to pdf

  1. Nguyễn_Cương

    Hướng dẫn bạn cách lưu ảnh chụp màn hình dưới dạng file PDF trên Windows 11

    Quá trình chuyển một hình ảnh từ định dạng JPG sang PDF khá là đơn giản, tuy nhiên nhiều người vẫn thường dựa vào các ứng dụng và công cụ của bên thứ ba để lưu hình ảnh chụp màn hình dưới dạng PDF. Quá trình này có thể được thực hiện rất dễ dàng trên chính hệ thống Windows 11 mà không cần sử...
Top Bottom