kéo ảnh

  1. Nguyễn_Cương

    Hướng dẫn mang tính năng kéo thả file - Drag and Drop được yêu thích "quay trở lại" Windows 11

    Windows 11 là một bản nâng cấp lớn so với Windows 10 khi nó có các tính năng mới được Microsoft bổ sung như giao diện các góc bo tròn đẹp mắt, Start Menu, Windows Widget mới và nhiều thứ khác. Tuy nhiên những thay đổi về tính năng đó lại khiến người dùng cảm thấy không quen sau khi nâng cấp từ...
Top Bottom