khai báo tiêm chủng

  1. Chu Hiển Đạt

    [iOS] Hướng dẫn tự khai bổ sung tiêm vaccine trên app PC-Covid

    Gần đây, bản cập nhật ứng dụng phòng chống dịch quốc gia PC-Covid (bản 4.1.6) đã chính thức được phát hành trên nền tảng iOS. Trong bản cập nhật này, tính năng tự bổ sung mũi tiêm vaccine COVID-19 đã được bổ sung và sau đây là cách sử dụng. 1. kiểm tra cập nhật Đầu tiên hết, thiết bị của bạn...
Top Bottom