khóa tab ẩn danh

  1. Nguyễn_Cương

    iOS 17 bổ sung tính năng khóa các tab ẩn danh trong Safari bằng Face ID, Touch ID

    Với iOS 16, Apple đã bổ sung tính năng khóa Album ẩn bằng Face ID trong ứng dụng Photos để giúp người dùng tránh khỏi những con mắt tò mò của người khác. Với iOS 17, quyền riêng tư đó giờ đây cũng được mở rộng sang Safari với tính năng Private Browsing. Giao diện người dùng Safari được thiết kế...
  2. Nguyễn_Cương

    Phiên bản Chrome 92 mới cập nhật tính năng giúp người dùng iPhone, iPad khóa tab ẩn danh bằng Touch ID, Face ID

    Cứ 6 tuần một lần, Google lại phát hành phiên bản mới của trình duyệt Chrome với những cải tiến mới. Và phiên bản mới nhất vừa ra mắt chính là Chrome 92 đi kèm theo đó là các thử nghiệm giao diện, cải tiến bảo mật, cải tiến ứng dụng web và nâng cấp hiệu suất. Đặc biết, riêng với phiên bản Chrome...
Top Bottom