khôi phục dữ liệu ổ đĩa

  1. Nguyễn_Cương

    Khôi phục dữ liệu đã mất trên Windows 11 với phần mềm Tenorshare 4DDiG Data Recovery

    Cho dù bạn vừa nâng cấp lên Windows 11 hay bạn đã sử dụng hệ điều hành này trong nhiều tháng, các lỗi trong Windows 11 luôn có thể xảy ra đối với bạn. Một khi lỗi, bạn sẽ chỉ có cách là cài đặt lại Windows 11, điều đó có nghĩa là dữ liệu của bạn có thể biến mất theo. Trong trường hợp đó, bạn có...
  2. tinhoc2019

    iCare Data Recovery Pro v8.3 – Khôi phục dữ liệu ổ đĩa

    iCare Data Recovery là một phần mềm khôi phục dữ liệu mạnh mẽ. Sự cố hệ thống và xóa tệp vì nhiều lý do là không thể tránh khỏi. Vì vậy, có một nhu cầu cho một công cụ hiệu quả để lấy dữ liệu. Nhiều công cụ được cung cấp để lấy thông tin của các công ty khác nhau, mỗi công ty đều có những lợi...
Top Bottom