không thích

  1. Nguyễn_Cương

    Khảo sát cho thấy, 50% người dùng iPhone, iPad không hài lòng, thất vọng với iOS 15 và iPadOS 15 mới

    iOS 15 và iPadOS 15 đã chính thức được Apple công bố tại sự kiện WWDC 2021 vừa qua. Mặc dù mang đến những cải tiến lớn trong các ứng dụng hệ thống như Face ID, Messenger,v.v...tuy nhiên có vẻ như iOS 15 và iPadOS 15 không đạt được sự kỳ vọng của cộng đồng người dùng iPhone lẫn iPad. Cụ thể theo...
Top Bottom