khung gầm kỹ thuật số

  1. Khương Đình

    Qualcomm Ra Mắt Khung Gầm Kỹ Thuật Số Snapdragon Digital Chassis - Công Nghệ Kết Nối Mới Thúc Đẩy Tương Lai Ngành Sản Xuất, Chế Tạo Xe Hơi

    Ngày 28, tháng 2, năm 2022 - Đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với trải nghiệm lái xe cao cấp và các dịch vụ kết nối cho xe ô tô, Qualcomm đã giới thiệu các giải pháp nâng cao mới thuộc danh mục công nghệ ô tô đang phát triển nhanh chóng của mình. Qualcomm Technologies đã giới thiệu một tính...
Top Bottom