kinh nghiệm

  1. Chu Hiển Đạt

    [Thủ thuật] Thiết lập thủ công VPN và thao tác sử dụng trên Windows 11

    Nếu nhà trường/công ty của bạn yêu cầu thiết đặt một kết nối ảo riêng tư (Virtual Private Network - VPN) trên Windows 11 thì bài hướng dẫn này là dành cho bạn... I. Thiết đặt Mở Settings > Network & internet > VPN. Trong thiết đặt "VPN connections", click chọn Add VPN để thêm VPN mới...
Top Bottom