kinh tế việt nam

  1. Shujang

    Đối thoại Lãnh đạo Australia-Việt Nam khởi động Vietnam Surges Series nhằm nâng cao nhận thức về các cơ hội kinh tế ở Việt Nam

    Đối thoại Lãnh đạo Australia-Việt Nam (AVLD) phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) khởi động Vietnam Surges Series (Chuỗi chương trình nâng cao nhận thức về Việt Nam - VSS) nhằm cung cấp những hiểu biết thực tế về thương mại và đầu tư hai chiều, đồng thời nêu bật những quan...
Top Bottom