kính thiên văn không gian

  1. HaiiDeas

    Kính viễn vọng James Webb có thể tạo ra gần 60GB dữ liệu mỗi ngày

    Tất cả dữ liệu do kính viến vọng James Webb thu thập đều được lưu trữ cục bộ trên ổ cứng với dung lượng 68GB, 3% trong số đó dành cho yếu tố kỹ thuật và số liệu đo từ xa. Mặc dù vậy, chiếc kính này có thể tạo ra tới 57GB dữ liệu mỗi ngày tùy thuộc vào mục tiêu mà nó đang quan sát. Để giải quyết...
Top Bottom