ký tự làm crash iphone

  1. Curri

    Cách đơn giản nhất để ngăn chặn ký tự lạ làm treo các thiết bị của Apple

    Vừa qua, một ký tự lạ có chứa quốc kỳ của Italia đã được phát hiện có thể làm treo các thiết bị của Apple. Mới đây, một giải pháp ngăn chặn ký tự lạ vô cùng đơn giản đã được tìm ra. Ký tự lạ này có thể làm treo các thiết bị như iPhone, iPad hoặc Apple Watch. Một tin nhắn chứa một số các chữ...
Top Bottom