lễ khai trương

  1. Bạch Phong Event

    Công Ty Tổ Chức Lễ Khai Trương

    Tổ chức lễ khai trương là nghi lễ cầu lộc tài diễn ra để mở đầu cho hoạt động kinh doanh, sản xuất, buôn bán của công ty, cửa hàng, văn phòng, hàng quán … Nếu muốn đạt được “Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa” thì những Ông chủ/ Bà Chủ/ Giám Đốc,… cần chú ý đến nghi lễ quan trọng khởi sự này. Ý...
Top Bottom