lộ thông tin đăng nhập

  1. HaiiDeas

    Nhân viên của Microsoft vô tình làm lộ thông tin đăng nhập vào các hệ thống nội bộ quan trọng

    Theo báo cáo từ công ty an ninh mạng SpiderSilk, Microsoft cần cải thiện tình hình bảo mật và hiện đang có rất nhiều nhân viên "vô tình" lộ thông tin đăng nhập nhạy cảm trên thư viện GitHub. Chính Microsoft cũng đã xác nhận về vấn đề này, các thông tin bị lộ bao gồm cả tài khoản đăng nhập vào...
Top Bottom