lừa đảo qua email

  1. Nguyễn_Cương

    Cẩn thận với lời mời sử dụng Windows 11 Alpha, một hình thức tấn công mạng kiểu mới của các hacker

    Một cuộc tấn công dựa trên sự thiếu hiểu biết của mọi người về hệ điều hành Windows 11 sắp ra mắt của Microsoft đã được báo cáo gần đây. Những hacker đã tìm ra cách sử dụng một file Word "Windows 11 Alpha" và yêu cầu người dùng phải làm theo các bước để mở nó. Khi người dùng làm theo, họ sẽ vô...
  2. hotromicrosoft.com

    Làm sao để an toàn khi online trước virus, mã độc hay hacker?

    Với một người dùng thông thường, vấn đề bảo mật, an toàn thông tin có thể được xem là chủ đề kỹ thuật phức tạp và khó hiểu. Tuy nhiên, khi chúng ta tìm hiểu thực sự vào một vấn đề, dù là phức tạp. Thì những điều quan trọng nhất thực sự rất đơn giản. Trong bài viết này, chuyên trang Microsoft sẽ...
Top Bottom