lacros

  1. Nguyễn_Cương

    Loại bỏ Chrome, Google chuẩn bị ra mắt trình duyệt mới có tên "Lacros" cho ChromeOS

    Google được cho là đã sẵn sàng tách trình duyệt Chrome ra khỏi ChromeOS trên Chromebook. Động thái này đã được thực hiện ít nhất là từ năm 2020, khi 9to5Google phát hiện ra những thay đổi nguồn cho thấy Google đang phát triển một trình duyệt mới có tên 'Lacros' để thay thế Chrome trên...
Top Bottom