làm điều không thể

  1. thudm

    Samsung truyền cảm hứng và lan tỏa tinh thần “Làm Điều Không Thể” cùng giải bóng rổ RMIT Basketball 2019 League

    Công ty Điện tử Samsung Vina tiếp tục là nhà tài trợ Kim Cương cho giải bóng rổ RMIT Basketball 2019 League. Đây là năm thứ hai liên tiếp Samsung tài trợ cho giải bóng rổ sinh viên Tp. Hồ Chí Minh nhằm truyền cảm hứng và lan tỏa tinh thần “Làm Điều Không Thể”. Giải bóng rổ RMIT Basketball 2019...
Top Bottom