làm mát cpu

  1. HaiiDeas

    TikToker này cho muối vào keo tản nhiệt vì nghĩ rằng nó sẽ tăng khả năng làm mát CPU

    Muối có tính ăn mòn và giúp đẩy nhanh quá trình ăn mòn kim loại. Việc thêm muối vào một vật liệu ẩm như hợp chất dẫn nhiệt sau đó kẹp nó giữa CPU và bộ tản nhiệt nghe có vẻ như một "công thức" cho thảm họa. Không chỉ những người đam mê phần cứng, ngay cả người dùng bình thường cũng có rất nhiệu...
Top Bottom