lapdatdenexit

  1. dentlclighting

    Tiêu chuẩn lắp đặt đèn Exit, đèn chỉ dẫn thoát hiểm

    Tiêu chuẩn lắp đặt đèn Exit, đèn chỉ dẫn thoát hiểm Tiêu chuẩn lắp đặt đèn EXIT 2.1 Vị trí lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát hiểm Đèn chỉ dẫn lối thoát nạn bố trí ở tất cả các lối ra vào của cầu thang bộ thoát nạn, các đường thoát nạn trên tầng nhà và tất cả các lối ra vào của gian phòng có từ 02 lối ra...
Top Bottom