lark

  1. thudm

    Lark phát hành miễn phí nền tảng tích hợp kỹ thuật số thế hệ mới tại Việt Nam

    Lark là một nền tảng kết hợp toàn diện, tập hợp nhiều công cụ làm việc thiết yếu, bao gồm nhắn tin (Messenger), Tài liệu trực tuyến và Trang tính (Docs và Sheets), Lưu trữ đám mây, Lịch và Hội nghị truyền hình (Video conference). Bộ tích hợp kỹ thuật số Lark chính thức được phát hành miễn phí...
Top Bottom