lawnchair 12.1 alpha 4

  1. HaiiDeas

    Lawnchair 12.1 Alpha 4, trình khởi chạy dựa trên Launcher3 của Android 12.1 dành cho mọi thiết bị [U]

    Vừa qua, nhóm phát triển Lawnchair Launcher đã phát hành bản Alpha beta thứ 4 cho phiên bản Lawnchair 12.1. Bản cập nhật này dựa trên Launcher3 từ Android 12.1 với tính năng nổi bật là QuickSwitch. Nếu như bạn chưa biết thì Lawnchair là một launcher khá phổ biến, hỗ trợ người dùng tối ưu hóa...
Top Bottom