lenovo slim gen 7

  1. Khương Đình

    Lenovo công bố loạt máy tính Yoga thế hệ mới giúp tăng cường sức mạnh cho người dùng làm nhiều hơn theo cách của chính họ

    Lenovo hôm nay công bố loạt máy tính Yoga thế hệ mới giúp tăng cường sức mạnh, tính linh hoạt cùng nhiều tính năng cộng tác phong phú cũng như hiệu năng thích ứng thông minh, thiết kế hiện đại giúp người dùng làm nhiều hơn theo cách của chính họ. Dòng máy tính Yoga mới cũng bao gồm các laptop...
Top Bottom