lens

  1. Min Black

    Tản mạn: Cái gì quan trọng trong nhiếp ảnh?

    Trong lúc chơi ảnh thì cái gì là quan trọng? Máy, lens, kỹ năng, thời điểm hay hậu kỳ?? Với mình thì cái nào cũng quan trọng ngang nhau. Máy ảnh Thiết bị tốt chắc chắn cho ra ảnh đẹp hơn, nếu cảm thấy không phù hợp thì cũng nên đổi thiết bị, mỗi cái đều có cái hay riêng và phục vụ riêng, không...
Top Bottom