let it snow

  1. HaiiDeas

    Mở ứng dụng Apple Store và nhập từ khóa 'Let it Snow', bạn sẽ thấy điều bất ngờ

    Khi mở ứng dụng Apple Store và nhập từ khóa 'Let it Snow' trong phần tìm kiếm, hiệu ứng tuyết rơi sẽ được kích hoạt trong ứng dụng này như một "Easter egg" chào đón Giáng sinh từ Apple dành cho người dùng. Món quà nhỏ này được áp dụng cho tất cả người dùng trên khắp thế giới khi mở ứng dụng...
Top Bottom