lg best shop

  1. Nguyễn_Cương

    Samsung lên tiếng sau khi LG quyết định bán iPhone của Apple tại chuỗi hệ thống LG Best Shop trên khắp Hàn Quốc

    Với việc LG rút lui khỏi mang kinh doanh smartphone, LG sẽ không còn bất kỳ smartphone của riêng mình nào nữa để bán tại chuỗi hệ thống LG Best Shop trên khắp Hàn Quốc. Do đó, LG đang có kế hoạch bán iPhone của Apple cho những khách hàng đến chuỗi hệ thống LG Best Shop để mua smartphone mới. Tuy...
Top Bottom