lg round cassset

  1. thudm

    Điều hòa không khí của LG: Dàn lạnh cassette, loại bỏ 99.9% bụi mịn, tiếng ồn thấp, phù hợp các cơ sở kinh doanh, dịch vụ,

    Hai dòng sản phẩm dàn lạnh cassette của LG với 4 hướng thổi, góp phần đáp ứng nhu cầu lắp đặt hệ thống điều hòa đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe tại các cơ sở kinh doanh, văn phòng, bệnh viện và các loại công trình khác. Sản phẩm được ra mắt có tên gọi LG Smart Dual Vane Cassette (dàn lạnh cassette...
Top Bottom