lỗi bluetooth

  1. Nguyễn_Cương

    Microsoft tung bản cập nhật KB5011543, sửa lỗi xung đột Bluetooth nghiêm trọng trên Windows 10

    Gã khổng lồ công nghệ Microsoft có trụ sở tại Redmond vừa phát hành một bản sửa lỗi quan trọng cho Windows 10 giúp sửa lỗi xung đột Bluetooth gây ra hiện tượng Blue Screen of Death trên PC rất nhiều người dùng trong thời gian vừa qua. Bản sửa lỗi đã được phát hành thông qua các bản cập nhật mới...
Top Bottom