lỗi game

  1. Nguyễn_Cương

    Các tựa game trên Android 12 sẽ bị crash nếu người dùng thay đổi hình nền

    Android 12 có rất nhiều thay đổi về giao diện, nhờ sự đẹp mắt tinh tế của Material You. Đi kèm với đó là tính năng tự động chuyển màu nền (Dynamic Colors) từ hình nền của người dùng và tạo ra một bảng màu đa dạng gồm các màu nhấn đẹp mắt. Nhớ có tính năng này, mọi thứ trên Android 12 đều đồng bộ...
Top Bottom