lỗi ứng dụng

  1. Nguyễn_Cương

    Microsoft cảnh báo người dùng Windows 11 nên gỡ bản cập nhật KB5012643 nếu gặp tình trạng crash ứng dụng

    Microsoft vừa khắc phục sự cố trong chế độ Safe mode của Windows 11, nhưng hệ điều hành này rõ ràng đã gặp phải nhiều vấn đề khác nhau trong bản cập nhật gần đây. Cụ thể trong bản cập nhật KB5012643 hứa hẹn sẽ có nhiều bản sửa lỗi lại đang gây ra sự cố cho các ứng dụng sử dụng các thành phần...
Top Bottom