lỗi taskbar

  1. Nguyễn_Cương

    Một số người dùng sau khi nâng cấp lên Windows 11 vẫn phải sử dụng thanh Taskbar cũ của Windows 10

    Microsoft đã bắt đầu triển khai Windows 11 vào đầu tuần này và không có gì ngạc nhiên khi rất nhiều người dùng Windows 10 trên toàn thế giới đã đổ xô cài đặt hệ điều hành mới này, không chỉ từ Windows Update mà còn sử dụng các phương pháp cài đặt thủ công như qua Update Assistant hay file ISO do...
Top Bottom