liên minh eu

  1. HaiiDeas

    Đạo luật mới của EU có thể buộc Apple phải cho phép người dùng cài đặt ứng dụng bên ngoài App Store

    Vừa qua, Ủy ban Châu Âu đã thông qua Đạo luật Thị trường kỹ thuật số (DMA) và Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA), được thiết kế để kiểm soát quyền lực của những "gã khổng lồ" công nghệ đồng thời tạo ra nhiều lợi ích cho người tiêu dùng. Sau khi Hội đồng EU ký và thông qua, các đạo luật này sẽ...
Top Bottom