live tiles

  1. Nguyễn_Cương

    Bản concept này cho thấy Microsoft đang "lười" trong việc cải tiến Start Menu trên Windows 11

    Start Menu mới của Windows 11 là một cuộc đại tu lớn so với phiên bản Start Menu tiền nhiệm trên Windows 10. Nó dựa trên phiên bản Windows 10X chưa từng được ra mắt nhưng theo nhiều cách nhìn nhận, Start Menu mới của Windows 11 mang đến một cách tiếp cận đơn giản hơn đối với người dùng thông...
  2. Nguyễn_Cương

    Ứng dụng miễn phí này cho phép bạn mang tính năng Live Tiles trở lại với Start Menu của Windows 11

    Một trong những thay đổi lớn nhất trong Windows 11 là việc loại bỏ tính năng Live Tiles và chuyển sang Start Menu tĩnh được giới thiệu lần đầu trên Windows 10X. Nói cách khác, tính năng Live Tiles đã hoàn toàn biến mất trong hệ điều hành mới và đột nhiên cả thế giới phát hiện ra rằng mọi người...
Top Bottom