#livestream

  1. HÙNG t PHẠM

    Báo giá Livestream tại Vũng Tàu !

    Dịch vụ Livestream tại Vũng Tàu (phát trực tiếp) là phương thức truyền dữ liệu video và audio trên Internet, cách truyền tải xuống video có dung lượng lớn, Dịch vụ livestream có các trang thiết bị công nghệ cao và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp livestream trong Tp. Vũng Tàu đã thực hiện rất nhiều...
  2. Hội nghị trực tuyến

    Đơn vị tổ chức sự kiện trực tuyến

    Trong bối cảnh đại dịch Covid 19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, tổ chức sự kiện là một trong những ngành nghề bị ảnh hưởng nặng nhất với toàn bộ mọi hoạt động bị dừng lại để ưu tiên cho phòng chống dịch bệnh. Vega Production là đơn vị đi tiên phong trong việc cung cấp những giải pháp tổ...
Top Bottom