loghitech hd webcam c525

  1. thư vnsup

    LOGHITECH HD WEBCAM C525

    LOGHITECH HD WEBCAM C525 - Cuộc gọi video HD (1280 x 720 pixel) với hệ thống khuyến cáo tự động lấy nét - Kích thước Camera: 68,5 X 29 X 40,4 mm - Kết nối với máy tính bằng cổng USB 2.0 - WEBCAM HD C525 không chỉ mang lại những hình ảnh rõ nét với màu sắc sinh động, mà còn cung cấp một...
Top Bottom