logitech hd c615

  1. thư vnsup

    WEBCAM LOGITECH HD C615

    WEBCAM LOGITECH HD C615 - Ghi hình Full HD 1080 - Gọi điện thoại có hình ảnh HD 720P - Chế dộ tự động láy nét -Chụp ảnh ở độ phân giải lên đến 8mp(Với phần mềm Logitech kèm theo) - Thiết kế nhỏ gon đễ dngf mang theo - Dễ dàng xoay được 360 độ - Webcam có thể chạy được trên các ứng dụng...
Top Bottom