logo microsoft

  1. HaiiDeas

    Hãy cẩn thận khi tải về logo Windows bởi nó có thể chứa phần mềm độc hại

    Các chiến dịch phát tán phần mềm độc hại đơn lẻ đang biến thành những mối đe dọa với phạm vi ảnh hưởng và mức độ phức tạp cao hơn, phần lớn mục tiêu bị nhắm đến là thiết bị điện tử có phần mềm hỗ trợ và hệ điều hành. Nhằm vượt qua nhiều lớp bảo vệ, kẻ xấu liên tục thay đổi cách thức tấn công, áp...
Top Bottom