lost shadow

  1. TR05

    [Windows] Lost Shadow: Chạy trốn khỏi ánh mặt trời

    Bóng của vạn vật trên thế giới đang dần bị đánh cắp, con người mất đi chiếc bóng của mình sẽ chết dưới ánh nắng mặt trời, họ chỉ có thể đi dưới bóng râm. Ray, một chàng trai trẻ can đảm, người vượt qua cơn đại họa, quyết định đi tìm lại chiếc bóng của mình. Lost Shadow mang người chơi tới một...
Top Bottom