lovecraft's untold stories

  1. HaiiDeas

    Lovecraft's Untold Stories - tựa game roguelite kết hợp RPG đang được miễn phí cho PC

    Lovecraft's Untold Stories là một tựa game roguelite hành động kết hợp với các yếu tố RPG. Bạn sẽ trải nghiệm các cấp độ được tạo ngẫu nhiên dựa trên những câu chuyện trong HP Lovecraft, chống lại những kẻ sùng bái bóng nối và chiến đấu cùng tất cả các loại sinh vật Thần thoại. Cải tiến vũ khí...
Top Bottom