low-poly

  1. Trịnh Bửu Duy

    Mời tải về 19 ảnh nền Low-Poly tuyệt đẹp

    Những tác phẩm nghệ thuật low-poly là một xu hướng mới gần đây trong thế giới wallpaper, vì thế mình xin chia sẻ một bộ sưu tập ảnh nền low-poly tuyệt đẹp dưới đây để các bạn có các nhìn gần gũi hơn về chúng. Link tải ngay dưới mỗi ảnh hoặc right-click lên ảnh để tải từng ảnh hoặc tải trọn bộ ở...
Top Bottom