lượng tử ánh sáng

  1. HaiiDeas

    Chip lượng tử ánh sáng có thể hoàn thành công việc của 9.000 năm chỉ trong 36 micro giây

    Công nghệ tiếp tục phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc và có vẻ như hàng tuần chúng ta đều nhìn thấy những bước đột phá mới làm thay đổi suy nghĩ của về những gì có thể xảy ra. Gần đây, các nhà nghiên cứu ở Toronto (Canada) đã tiến hành thử nghiệm trên một con chip lượng tử ánh sáng, cho thấy...
Top Bottom