m windows

  1. Duy Lê

    "November Update" cho phép Windows 10 kích hoạt bản quyền từ Windows 7/8/8.1

    Vấn đề kích hoạt bản quyền là chủ đề nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dùng bởi thông báo không thật sự rõ ràng của Microsoft, sau khi hãng tung ra phiên bản chính thức hồi tháng 7. Tuy nhiên, kể từ bản build 10586 hay còn gọi là "November Update", công ty đã cho phép người dùng sử dụng...
Top Bottom